Intco - Vhodné rukavice na Chemoterapii

Chemoterapie je jakákoli léčebná terapie spočívající ve vpravování chemických látek do organismu. Jedná se například o antibiotikum, virostatika, antipyretika. Tato terapie svým zásahem do buněčného cyklu nádorové buňky brání této buňce v dalším dělení. Avšak tento postup není přesně zacílen, proto léčba cytostatiky postihuje i zdravé buňky.

Cytostatika jsou léky, které ničí nádorové buňky. Cytostatika však nejsou specifická jen pro nádorové buňky, poškozují i některé zdravé buňky. Proto je chemoterapie doprovázena některými nežádoucími účinky. Tyto nežádoucí účinky se liší dle typu cytostatik. Některá cytostatika poškozují více ten, jiná zase onen orgán. Protože některá cytostatika účinkují lépe v kombinacích než samostatně, chemoterapie se často skládá z několika léků.

Z tohoto důvodu je třeba chránit personál, který cytostatika podává/míchá/vyrábí. Synguard Nitrilové rukavice Intco, zajišťují ochranu vůči chemoterapickým lékům jako jsou Blenoxane (Bleomycin), Cyclophosphamide, Cytarabine, Etoposide (Toposar), Fluorouracil (5 Flu), Idarubicin Mesna, Mitomycin C, Paclitaxel, Trisenox, Vincristine,

Rukavice - Chemoterapie

Porovnání normy EN 374 proti ASTM D6978

Norma EN 374 - Ochranné rukavice proti chemikáliím se dělí na tři typy rukavic (Typ A, B a C), kde se testuje až 6 druhů chemikálií podle seznamu (EN 16523-1), nicméně žádná z testovaných chemikálií nemusí být lékem na chemoterapii. 

Norma ASTM D6978 - Hodnocení odolnosti lékařských rukavic vůči pronikání chemoterapeutickými léky, kde se testuje minimálně 9 léku na chemoterapii (o jaké léky se jedná detailně popisujeme v technické dokumentaci rukavic, chemo.pdf

Zpět do obchodu