Dětské respirátory: Na co si dát pozor při nákupu

Dnes si detailně popíšeme jak je to s respirátory pro děti. Poslední 2 měsíce jsme hledali továrnu, která by uměla pod značkou RespiLAB vyrobit certifikovaný dětský respirátor. Hned jsme narazili na spousty problému, najít továrnu by problém nebyl, jen každé chyběl nějaký z povinných modulů k možnému vydaní prohlášení o shodě. Pro správné uvedení výrobku na trh je nutný modul B a C2

  • Modul B: EU přezkoušení typu (konstrukční typ nebo výrobní typ)
  • Modul C2: Shoda s typem založená na interním řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech

Tyhle moduly vydávají oznamovací subjekty (laboratoře a zkušebny) schválené Evropskou unii. Firma Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co.,Ltd., která nám vyrábí dospělé RespiLAB respirátory třídy FFP2 začala vyvíjet také dětské respirátory a nedávno získala oba dva moduly na přezkoušení, takže můžeme dětské respirátory řádně uvést na trh.Důvod toho, že ostatní prodejci a výrobci nesplňují správné uvedení na trh a nemají s FFP2 nic společného je jednoduchý. Jakýkoliv motiv nebo barva na respirátoru nesplní správnou propustnost a prostě by na trhu daný respirátor neměl co dělat, nepodařilo se nám najít nikde továrnu, který by to uměla vyrobit se zachováním normy EN 149, FFP2, navíc narušit vzhled respirátorů jinak než byl otestovaný u oznamovacího subjekt EU je hrubé porušení nařízení EU,  (EU) 2016/425  ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS a je takhle certifikát na "FFP2" neplatný.